W roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy wszystkich rodziców na konsultacje w poszczególnych grupach.

KONSULTACJE DLA RODZICÓW