Dzieci, które były już w przedszkolu podczas wakacji 2020, są przyjęte na całe wakacje 2020 (oczywiście uwzględniając tygodnie, zaznaczone przez rodziców na deklaracjach).

Informacje:

ZARZĄDZENIE NR 29/2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 20 WE WROCŁAWIU z dnia 10 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 20 WE WROCŁAWIU Z DNIA 29 maja 2020r.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA 21/2020 PRZEDSZKOLE

Zarządzenie Prezydenta Wrocławia 6 maj COVID 19

Informacje dla rodziców COVID19

Informacje przyprowadzanie COVID19

Dokumenty, które należy wydrukować, czytelnie wypełnić i wysłać skan lub czytelne zdjęcia na adres mailowy przedszkola przedszkole20@p20.wroclaw.pl (lub zapakowane w kopertę pozostawić w portierni szkolnej):

Oświadczenie – informacje o dziecku

Oświadczenie o zatrudnieniu