Informacje:

ZARZĄDZENIE NR 26/2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 20 WE WROCŁAWIU Z DNIA 29 maja 2020r.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA 21/2020 PRZEDSZKOLE

Zarządzenie Prezydenta Wrocławia 6 maj COVID 19

Informacje dla rodziców COVID19

Informacje przyprowadzanie COVID19

Dokumenty, które należy wydrukować, czytelnie wypełnić i wysłać skan lub czytelne zdjęcia do wychowawców grup (lub zapakowane w kopertę pozostawić w portierni szkolnej):

Oświadczenie – informacje o dziecku

Oświadczenie o zatrudnieniu