Za nami pierwsza przedszkolna podróż, której celem była Wielka Brytania. Każda grupa wykonała pracę plastyczną przedstawiającą wybrany element kojarzony z Wielką Brytanią.

Kolejny kraj poznamy już w listopadzie!