Numer konta oraz dane, na które należy wpłacać należność  za wyżywienie:

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20, ul. Karpnicka 2, 54-061 Wrocław

Nr konta: 92 1020 5226 0000 6702 0583 6509

W tytule przelewu: Opłata za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu; za jaki miesiąc dokonywana jest opłata; imię i nazwisko dziecka oraz nazwa grupy