RAMOWY PLAN DNIA DLA DZIECI

(Grupy: Rybki, Motylki, Misie, Żabki, Pszczółki, Kotki, Biedronki, Mrówki)

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne, służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8:10 – 8:30 Przygotowanie do śniadania oraz czynności higieniczne.

8:30 – 9:00 Śniadanie.

9:00 – 9:15 Mycie zębów.

9:15 – 10:45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Spacery, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

10:45 – 11:00 Przygotowanie do drugiego śniadania.

11:00 – 11:30 Drugie śniadanie.

11:30 – 13:00 Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie opowiadań i bajek.

13:00 – 13:30 Czynności samoobsługowe, porządkowe i higieniczne.

13:30 – 14:00 Obiad.

14:00 – 15:00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie książek.

15:00 – 17:00 Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe, gry stolikowe, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, twórcze lub dydaktyczne, zajęcia indywidualne.

PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA DO GODZINY 8.00

ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA OD GODZINY 14.30

Grupa zbiorcza od godziny 16:30 znajduje się w sali Rybek. W przypadku ewentualnego spóźnienia w odbiorze dziecka prosimy dzwonić na numer ogólny Przedszkola 71 798 68 45 wew. 257.


(Grupy: Żuczki, Zajączki, Tygryski)

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne, służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Zestaw ćwiczeń porannych. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8:30 – 9:00 Przygotowanie do śniadania oraz czynności higieniczne.

9:00 – 9:30 Śniadanie.

9:30 – 9:45 Mycie zębów.

9:45 – 10:45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą:

  • wspieranie rozwoju dzieci w obszarze społecznym, poznawczym, emocjonalnym
  • zajęcia z zakresu rozwijania mowy i myślenia, poznawania stosunków jakościowych i ilościowych oraz zjawisk przyrodniczych
  • zabawy ruchowe, plastyczne, umuzykalniające
  • zabawy z językiem angielskim
  • zajęcia z religii dla dzieci
  • zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, gimnastyczne, psychologiczne

10:45 – 11:00 Przygotowanie do drugiego śniadania.

11:00 – 11:30 Drugie śniadanie.

11:30 – 13:30 Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie opowiadań i bajek. Spacery, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

13:30 – 14:00 Czynności samoobsługowe, porządkowe i higieniczne.

14:00 – 14:30 Obiad.

14:30 – 15:30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie książek. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, konstrukcyjne, twórcze.

15:30 – 17:00 Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe, gry stolikowe, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, twórcze lub dydaktyczne.

PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA DO GODZINY 8.00

ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA OD GODZINY 14.30

Ramowy rozkład dnia jest schematem porządkującym pracę w grupie, lecz poszczególne elementy mogą ulec zmianom czasowym w trakcie dnia.