RAMOWY PLAN DNIA DLA DZIECI

GRUPY MŁODSZE (ŻUCZKI)

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne, służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8:00 – 8:30 Przygotowanie do śniadania oraz czynności higieniczne.

8:30 – 9:00 Śniadanie.

9:00 – 9:15 Mycie zębów.

9:15 – 10:45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Spacery, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

10:45 – 11:00 Przygotowanie do drugiego śniadania.

11:00 – 11:30 Drugie śniadanie.

11:30 – 13:00 Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie opowiadań i bajek.

13:00 – 13:30 Czynności samoobsługowe, porządkowe i higieniczne.

13:30 – 14:00 Obiad.

14:00 – 15:00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie książek.

15:00 – 16:30 Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe, gry stolikowe, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, twórcze lub dydaktyczne, zajęcia indywidualne.

PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA DO GODZINY 8.00

ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA OD GODZINY 14.30 DO GODZINY 16:30.


GRUPY STARSZE (BIEDRONKI, MRÓWKI, KOTKI)

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne, służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Zestaw ćwiczeń porannych. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8:00 – 8:30 Przygotowanie do śniadania oraz czynności higieniczne.

8:30 – 9:00 Śniadanie.

9:00 – 9:15 Mycie zębów.

9:15 – 10:45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą:

 • wspieranie rozwoju dzieci w obszarze społecznym, poznawczym, emocjonalnym
 • zajęcia z zakresu rozwijania mowy i myślenia, poznawania stosunków jakościowych i ilościowych oraz zjawisk przyrodniczych
 • zabawy ruchowe, plastyczne, umuzykalniające
 • zabawy z językiem angielskim
 • zajęcia z religii dla dzieci
 • zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, gimnastyczne, psychologiczne

10:45 – 11:00 Przygotowanie do drugiego śniadania.

11:00 – 11:30 Drugie śniadanie.

11:30 – 13:00 Spacery, zabawy na świeżym powietrzu lub w sali gimnastycznej. Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie opowiadań i bajek.

13:00 – 13:30 Czynności samoobsługowe, porządkowe i higieniczne.

13:30 – 14:00 Obiad.

14:00 – 15:30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie książek. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, konstrukcyjne, twórcze.

15:30 – 16:30 Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe, gry stolikowe, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, twórcze lub dydaktyczne.

PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA DO GODZINY 8.00

ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA OD GODZINY 14.30 DO GODZINY 16:30


GRUPY STARSZE (MOTYLKI, MISIE, PSZCZÓŁKI, RYBKI, ŻABKI)

6:30 – 8:30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne, służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Zestaw ćwiczeń porannych. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8:30 – 9:00 Przygotowanie do śniadania oraz czynności higieniczne.

9:00 – 9:30 Śniadanie.

9:30 – 9:45 Mycie zębów.

9:45 – 11:15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą:

 • wspieranie rozwoju dzieci w obszarze społecznym, poznawczym, emocjonalnym
 • zajęcia z zakresu rozwijania mowy i myślenia, poznawania stosunków jakościowych i ilościowych oraz zjawisk przyrodniczych
 • zabawy ruchowe, plastyczne, umuzykalniające
 • zabawy z językiem angielskim
 • zajęcia z religii dla dzieci
 • zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, gimnastyczne, psychologiczne

11:15 – 11:30 Przygotowanie do drugiego śniadania.

11:30 – 12:00 Drugie śniadanie.

12:00 – 13:30 Spacery, zabawy na świeżym powietrzu lub w sali gimnastycznej. Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie opowiadań i bajek.

13:30 – 14:00 Czynności samoobsługowe, porządkowe i higieniczne.

14:00 – 14:30 Obiad.

14:30 – 15:30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie książek. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, konstrukcyjne, twórcze.

15:30 – 16:30 Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe, gry stolikowe, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, twórcze lub dydaktyczne.

PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA DO GODZINY 8.00

ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA OD GODZINY 14.30 DO GODZINY 16:30

Ramowy rozkład dnia jest schematem porządkującym pracę w grupie, lecz poszczególne elementy mogą ulec zmianom czasowym w trakcie dnia.

W przypadku ewentualnego spóźnienia w odbiorze dziecka prosimy dzwonić na numer ogólny Przedszkola 71 798 68 45