LINK: Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

LINK: Rekrutacja do szkół

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

L.p. Postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 23.03.2022

od godz. 12:00

do godz:15.00

30.03.2022

od godz. 8:00

do godz:15.00

Pozostałe dni w godzinach

8:00 – 15:00

2. Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych)
22.04.2022

od godz. 14:00

3. W systemie złożyć ewentualną rezygnację z miejsca  w przedszkolu/szkole podstawowej, do której zakwalifikowało się dziecko 25.04.2022

od godz. 8:00

do godz. 15:00

26.04.2022

od godz. 8:00

do godz. 15:00

4. Sprawdzić wyniki rekrutacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych) 29.04.2022

od godz14:00

L.p. Postępowanie uzupełniające z wykorzystaniem systemu informatycznego Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 13.06.2022 15.06.2022
w godzinach

8:00 – 15:00

2. Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych)
24.06.2022

od godz14:00

3. W systemie złożyć ewentualną rezygnację z miejsca  w przedszkolu/szkole podstawowej, do której zakwalifikowało się dziecko 27.06.2022 28.06.2022
w godzinach

8:00 – 15:00

4. Sprawdzić wyniki rekrutacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych) 29.06.2022

od godz14:00

  Lista dzieci przyjętych do przedszkola/szkoły podstawowej

w podziale na grupy

31.08.2022

 

Informacja z Departamentu Edukacji:

„Szanowni Państwo, jeżeli chcecie aby Wasze dziecko od września uczyło się w szkole spoza obwodu nie wypełniajcie zgłoszenia w okresie 16-22 luty tylko weźcie udział w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca, która odbędzie się 10 marca. Rodzic kandydata wypełnia wówczas wniosek wskazując 2 szkoły spoza obwodu oraz szkołę obwodową (w której ma zagwarantowane miejsce) na ostatnim miejscu.”