Innowacyjny projekt jednej z naszych nauczycielek jest odpowiedzią na ogłoszone kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021, a dokładniej na punkt 4: Wykorzystywanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Projekt własny będzie realizowany w Przedszkolu nr 20. Został napisany w oparciu o wybrane wiersze poezji dziecięcej, które wspierają rozwój społeczno-emocjonalny i poznawczy dziecka w wieku przedszkolnym.

Działania projektowe skierowane są do dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zajęcia edukacyjne będą odbywały się w ramach obowiązkowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych jak i zajęć dodatkowych. W każdym miesiącu wyznaczona grupa przedszkolna będzie tworzyć film z wykorzystaniem technologii cyfrowych, przedstawiający wybrany przez siebie wiersz z literatury dziecięcej.

Główne założenia projektu:

  • zapoznanie dzieci z wierszami polskich poetów: J. Brzechwa, J. Tuwim, W. Chotomska, D. Gellner;
  • rozbudzanie wyobraźni i twórczości;
  • zapoznanie dzieci z dostępnymi technologiami cyfrowymi;
  • pogadanki, prelekcje, prezentacje multimedialne o charakterze dokumentalnym;
  • uwrażliwienie na piękno literatury;
  • wdrożenie do pracy różnymi metodami: aktywizująca, problemowa, eksponująca.

 

REALIZACJA PROJEKTU:


GRUDZIEŃ

Wiersz w wykonaniu grupy Misiów:

Wiersz Jana Brzechwy – „Pomidor” w wykonaniu grupy Misiów


 

PAŹDZIERNIK

Wiersz w wykonaniu grupy Kotków:

Wiersz Juliana Tuwima „Lokomotywa” w wykonaniu grupy Kotków


WRZESIEŃ

Wiersz w wykonaniu grupy Pszczółek:

Wiersz Juliana Tuwima – „Rzepka” w wykonaniu grupy Pszczółek