Jednodniowy projekt działań edukacyjnych w ramach rocznego planu pracy Przedszkola w obszarze patriotyzm i świat wartości uniwersalnych.

Termin realizacji: listopad 2018 r. we wszystkich grupach.

Celem projektu jest kształtowanie szacunku dla własnego państwa i do polskich bohaterów oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Dzieci w trakcie zajęć wskazują na mapie Polski Warszawę, poznają historię Powstania Warszawskiego oraz życia okupacyjnego polskiej młodzieży, rozumieją, że należy okazywać szacunek dla polskich bohaterów wojennych. Wykonują również laurkę dla powstańca w celu upamiętnienia i uhonorowania uczestników Powstania Warszawskiego.