Kąciki przyrody w naszym przedszkolu ukazują piękno danej pory roku. Na szczególną uwagę zasługują jesienne skarby. Wyprawy do ogrodu, parku, sadu wzbogacają kącik o nowe dary: owoce, warzywa, kwiaty, żołędzie, kasztany, liście. Zgromadzone eksponaty wykorzystywane są do zajęć, jest to miejsce przy którym dzieci się bawią i uczą. Dzieci oglądając dorodne warzywa i owoce, nazywają je, segregują, porównują, wąchają i próbują.

Treści programowe dotyczą profilaktyki zdrowotnej, a więc także zdrowego odżywiania. Najważniejsze, aby dzieciom od najmłodszych lat wyrabiać dobre nawyki żywieniowe. Powinny mieć wiedzę na temat konieczności spożywania owoców i warzyw na co dzień.

Czerwone, zielone, niebieskie, białe czy żółte? Co oznacza kolor warzyw i owoców?

Działaniami podczas realizacji projektu są:

  • gromadzenie warzyw i owoców w określonym kolorze
  • przygotowanie straganu – kosza z warzywami i owocami w wyznaczonym kolorze
  • wykonanie i wywieszenie pracy plastycznej „Moje ulubione warzywo lub owoc

Czas realizacji projektu: 8 X 2018 r. – 12 X 2018 r. we wszystkich grupach

Cele projektu:

  1. Zapoznanie dzieci z zasadami zdrowego odżywiania
  2. Budzenie zainteresowania własnym zdrowiem
  3. Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania
  4. Uświadomienie znaczenia witamin/kolorów warzyw i owoców dla zdrowia
  5. Utrwalanie nazw i wyglądu owoców i warzyw
  6. Włączenie rodziców do aktywnej współpracy w organizowanej formie.