Wiek przedszkolny to okres, w którym rozwijają się różnorodne uzdolnienia i pasje. Należy je jak najszybciej rozpoznać i odpowiednio kształtować, aby wspierać ich rozwój.

            Głównym celem programu jest  zaaktywizowanie dzieci do twórczego, samodzielnego działania oraz wszechstronny rozwój zdolności, a także kształtowanie własnej wartości ze szczególnym uwzględnieniem pozytywów własnej osobowości. Jego zadaniem jest stworzenie dzieciom zdolnym warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, który może doprowadzić do pełnego rozkwitu ich zdolności
i zainteresowań.

 

Cele główne:

  • wielostronne wspieranie uzdolnień,
  • rozwijanie kreatywności,
  • kształtowanie poczucia własnej wartości,
  • budowanie prawidłowych więzi i relacji społecznych.