• Cele projektu:

Głównym zamierzeniem projektu jest podejmowanie różnorodnych działań dotyczących poznawania, nazywania kolorów oraz wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie nabywania prawidłowych nawyków żywieniowych i zdrowotnych.

  • Cele ogólne:

–    kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania,

–    utrwalanie umiejętności rozpoznawania kolorów;

–    stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci;

–    stworzenie atmosfery radosnych przeżyć i wesołej zabawy,

–    integrowanie dzieci młodszych i starszych podczas wspólnej zabawy,

–    uwrażliwianie na piękno otaczającego świata,

–    rozbudzanie i ukierunkowanie aktywności dzieci,

–    rozumienie konieczności ochrony przyrody;

 

Daty kolorowych dni:

18.09.2019r. – RÓŻOWY

23.10.2019r. –FIOLETOWY

14.11.2019r. – POMARAŃCZOWY

18.12.2019r. – ŻÓŁTY

15.01.2020r. – BIAŁY

12.02.2020r. – ZŁOTY

18.03.2020r.  – ZIELONY

22.03.2020r. – BRĄZOWY

20.05.2020r. – KOLOROWY

17.06.2020r. – CZERWONY