Szacunku do wody uczymy od najmłodszych lat. Akademia Przyjaciół Wody to projekt MPWiK, który edukuje, bawi i promuje odpowiedzialne postawy proekologiczne.

Ideą projektu edukacyjnego Akademia Przyjaciół Wody jest potrzeba szerzenia wiedzy na temat dbania o środowisko naturalne. Pragniemy zwrócić uwagę na problem zmniejszających się zasobów wody na świecie oraz kształtować pozytywne nawyki poszanowania wody przez jej oszczędzanie i racjonalne zużycie, a także przez współtworzenie szeroko pojętej świadomości proekologicznej.

Spis tematów zajęć

 

REALIZACJA PROJEKTU:


Scenariusz 1 „Woda – źródło życia”

Jedna z grup wykonała makietę obiegu wody w przyrodzie.