Projekt autorski oparty na koncepcji prof. L. Bajkowskiej

pt. Pokoloruj świat muzyką

 

Wychowanie powinno – tak w dziedzinie muzycznej,

jak i w dziedzinie życia emocjonalnego –

zająć się rytmami bytu ludzkiego,

harmonizować funkcje cielesne z funkcjami myślowymi

(Emil Jaques – Dalcroze, La musique et nous)

 

Edukacja muzyczna jest obszarem, który poprzez swoje liczne formy dostarcza dzieciom wiele radości, pobudza aktywność, kreatywność i daje poczucie satysfakcji, ale przede wszystkim wpływa na ich efektywny rozwój. Dając dzieciom możliwość uczestniczenia w kulturze muzycznej, możemy rozwijać ich zdolności muzyczne, uwrażliwiać na sztukę, pomóc odkrywać dobro i piękno otaczającego nas świata, wskazując pozytywne wartości oraz pobudzać w nich łagodność i dziecięcą delikatność.

Projekt ten oparty został na koncepcji prof. L. Bajkowskiej, która w sposób przystępny dzieciom, wprowadza ich w świat nomenklatury muzycznej, stwarzając im możliwość rozwijania pasji, umiejętności oraz pobudzenia ich do kreatywności. Składa się on z 6 scenariuszy zapoznających dzieci z podstawowymi kontrastami muzycznymi takimi jak: dur/moll, forte/piano, lento/presto, sopran/bas. Projekt ten polega na niezauważalnym wprowadzeniu dziecka w świat dźwięków, dzięki wykorzystaniu muzyki ilustracyjnej. Natomiast personifikacja pojęć muzycznych pozwoli dzieciom w zapamiętaniu ich nazw, znaczenia i zrozumieniu roli, jaką odgrywają.

 

Harmonogram projektu pt. Kolory w muzyce

Grudzień 3 XII
Styczeń 4 I
Luty 11 II
Marzec 4 III
Kwiecień 4 IV
Maj 6 V