Każdy przedszkolak powinien poznać świat..

Już od najmłodszych, dziecięcych swych lat

Więc niech Wam czasu nie będzie szkoda,

Bo czeka na Was wielka przygoda!

„Przedszkolne podróże po krajach świata” to projekt, który powstał z inicjatywy naszych nauczycielek z zerówek, a jego celem jest przybliżenie dzieciom piękna świata, jego fauny i flory, muzyki i wielu ciekawostek o sześciu kontynentach. Działamy w myśl zasady, że uczymy się przez zabawę. W każdym miesiącu roku szkolnego 2020/2021, od września do maja przedszkolaki będą poznawać różne kraje świata.

Zatem bądźmy razem w tej przygodzie, bo podróże są dziś w modzie!

Cele ogólne:

  • Uświadomienie potrzeby dbania o narodową tożsamość.
  • Rozbudzenie zainteresowania innymi kręgami kulturowymi i wykształcenie akceptacji i tolerancji wobec innych narodów i kultur.
  • Sukcesywne rozwijanie umiejętności poznania siebie i otaczającego świata.
  • Rozwijanie zdolności twórczych i odtwórczych zakresie poznania wybranych krajów Europy.
  • Obcowanie z kulturą innych narodów poprzez zabawę, muzykę, taniec.
  • Zapoznanie z brzmieniem innych języków.
  • Uatrakcyjnienie pobytu dzieci w placówce.