• Założenia programu:

Zajęcia dodatkowe „W sercu emocji” są skierowane do dzieci 3 i 4 – letnich. Program będzie realizowany od października 2018 r. do czerwca 2019 r. Podstawowym założeniem programu jest wspomaganie rozwoju sfery emocjonalno- społecznej dzieci oraz kształtowanie różnych postaw, umiejętności i nawyków ułatwiających funkcjonowanie w grupie społecznej.

  • Cele:

kształtowanie poczucia przynależności do grupy

– wzbogacanie słownika emocjonalnego

– rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie podstawowych uczuć i emocji

– budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby

– doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami

– rozwijanie poczucia humoru

– rozwijanie myślenia twórczego

 

Daty „W sercu emocji”:

19 PAŹDZIERNIK

5 LISTOPAD

4 GRUDZIEŃ

2 STYCZEŃ

5 LUTY

5 MARZEC

2 KWIECIEŃ

14 MAJ

11 CZERWIEC