Przypominamy, że nasze przedszkole będzie zamknięte w terminie od 22 czerwca 2020 do 3 lipca 2020r.

Skorzystanie z przedszkoli zastępczych w tym terminie jest możliwe po złożeniu podania z prośbą i jej uzasadnieniem do 29 maja 2020r., do Dyrekcji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 20.

Osoby, chcące zgłosić dziecko na okres wakacyjny w naszym przedszkolu (tj. od 6 lipca 2020 do 31 sierpnia 2020), powinny wysłać wypełnioną i podpisaną deklarację (skan lub CZYTELNE zdjęcia) do wychowawców swoich grup, do 29 maja 2020r.

Dokumenty do pobrania: Deklaracja rodzica wakacje