Dnia 5.04.2019 r. grupa Żabek wzięła udział w V Przeglądzie Piosenki i Wiersza Angielskiego „Anglomaniak” dla dzieci w wieku 4-7 lat.

Dzieci zaśpiewały dwie piosenki w języku angielskim. W przygotowaniach uczestniczyły wychowawczynie, w tym nauczyciel języka angielskiego, Pani Agnieszka.

Organizatorem Przeglądu był Młodzieżowy Dom Kultury „FABRYCZNA”.

Cele V Przeglądu Piosenki i Wiersza Angielskiego „ANGLOMANIAK”:

  • prezentacja umiejętności zaśpiewania piosenki lub recytacji wiersza w języku angielskim,
  • zainteresowanie dzieci nauką języka angielskiego i kulturą anglojęzyczną,
  • doskonalenie umiejętności językowych,
  • zachęcanie do rozwijania własnych talentów,
  • nawiązanie współpracy MDK Fabryczna z placówkami oświatowymi na terenie Wrocławia.