14 maja nasze Przedszkole odwiedzili inspektorzy z wrocławskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Przedszkolaki dowiedziały się, że do podstawowych zadań Inspekcji należy między innymi kontrola i zapewnienie przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami. Dzieci miały okazję zapoznać się również z przedmiotami, których Inspektorzy używają w swojej pracy.