Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

wszystkim pracownikom oświaty życzymy

zdrowia, pogody ducha, wytrwałości w procesie nauczania

i wychowania oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Naszym Przedszkolakom i ich Rodzicom dziękujemy

za docenianie naszej pracy dzisiaj ale i każdego dnia.

Kadra przedszkola