Drodzy Rodzice!

W ramach projektu

Cele projektu:

  • rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania innymi krajami,

  • wykształcenie tolerancji wobec innych narodów i kultur,

  • sukcesywne rozwijanie umiejętności poznania otaczającego świata,

  • uatrakcyjnienie pobytu dzieci w placówce.