W tym tygodniu (od 11.01 do 15.01) w naszym przedszkolu realizowany jest projekt edukacyjny „Mistrz dobrych manier”.

Celem projektu jest propagowanie wśród dzieci ogólnej wiedzy na temat zasad i umiejętności kulturalnego zachowania, jak też powszechnie obowiązujących zwrotów grzecznościowych oraz kształtowanie postaw w duchu zrozumienia i szacunku do siebie i innych osób. W każdym dniu tygodnia realizowane będą inne zagadnienia, czyli:

  • Poniedziałek – „Savoire vivre” czyli sztuka dobrych manier
  • Wtorek – „Znam magiczne słowa – proszę, dziękuję, przepraszam”
  • Środa – „Savoire vivre przy stole”
  • Czwartek – „Uprzejmość – trudna to sztuka, lecz czasu na nią nie szkoda.
    Za nią cię spotka nagroda, choćbyś jej nawet nie szukał.” Ch. Perrault
  • Piątek – „Jak Cię widzą, tak Cię cenią”

Zajęcia edukacyjne, prowadzone w ramach projektu, oparte są na zadaniach logicznych i plastycznych, dostosowanych do możliwości dzieci.