Aktualizacja!

Zgodnie z kolejnymi decyzjami Ministra Zdrowia,

nasze przedszkole pozostaje zamknięte

do 18 kwietnia 2021r.

Zarządzenie prezydenta – wniosek o zorganizowanie zajęć


Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia
od poniedziałku 29.03.2021 do 09.04.2021
przedszkole zostaje zamknięte.

Do przedszkola mogą zostać oddane pod opiekę wyłącznie dzieci  rodziców wykonujących zawody medyczne i służb porządkowych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.
Aby oddać dziecko pod opiekę przedszkola należy najpóźniej w dniu 29.03.2021 przedłożyć zaświadczenie z pracy potwierdzające  zatrudnienie w w/w służbach.
Życzymy wszystkim dużo zdrowia!