Drodzy Rodzice!

Przypominamy, że zgodnie z procedurami
Zał. 2a Procedury przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola
(z zarządzenia 21/2020 dyrektora ZSP nr 20 we Wrocławiu)
dziecko ma obowiązek posiadania w przedszkolu maseczki wielorazowej,
a osoby przyprowadzające i odprowadzające dziecko muszą mieć zakryty nos oraz usta na terenie przedszkola.

Informujemy także, że podczas przebywania w salach oraz na przedszkolnym placu zabaw dzieci nie noszą maseczek.