DRODZY RODZICE

 

Pragniemy poinformować, że złożone przez Państwa deklaracje nie są równoznaczne  z przyjęciem dziecka na okres dyżuru wakacyjnego od 06.07 do 31.08.2020 r.

Zostaną Państwo zawiadomieni przez przedszkole o możliwości przyprowadzenie dziecka, najpóźniej trzy dni przed wskazanym przez Państwa w deklaracji terminem.

 

Informujemy również, że dzieci, które będą przyprowadzone do przedszkola po przerwie wakacyjnej od 06.07.2020 r. a nie przebywały w placówce od 11.05.2020 r. obowiązuje standardowa procedura dotycząca dokumentacji.

  • ZARZĄDZENIE NR 26/2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 20 WE WROCŁAWIU Z DNIA 29 maja 2020r.
  • ZARZĄDZENIE DYREKTORA 21/2020 PRZEDSZKOLE

Dokumenty, które należy bezwzględnie czytelnie wypełnić i wydrukować oraz  wysłać skan lub czytelne zdjęcia na adres : przedszkole20@p20.wroclaw.pl  lub zapakowane w kopertę pozostawić na portierni szkolnej.

Są to :

Prosimy o przesyłanie wyżej wymienionych dokumentów najpóźniej na trzy dni robocze przed planowanym przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.

Zawiadamiamy, że zarówno obecnie, jak i podczas dyżuru wakacyjnego grupy są grupami mieszanymi.

Dziękujemy, prosimy o zrozumienie obecnej, trudnej dla wszystkich sytuacji.