Od dziś zaczynamy tygodniowy projekt „Żeby zdrowe plecy mieć trzeba tylko chcieć” z zakresu działań profilaktycznych zawartych w rocznym planie pracy przedszkola.

Celami projektu jest:

  • Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo – ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych,
  • Uświadamianie korzyści dla organizmu wynikających z ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych.

Przedszkolaki będą kształtować nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała oraz uzupełniać wiedzę na temat zdrowego trybu życia.

Dobrego tygodnia! 🙂