Drodzy Rodzice

„Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”

W związku z rozpoczęciem rekrutacji do przedszkoli prosimy o wypełnienie  na grupach deklaracji woli kontynuowania na rok szkolny
2019 / 2020 dotyczącej Państwa dzieci
w terminie do 14.03.2019 r.