Zapraszamy serdecznie dzieci wraz z rodzicami do udziału w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym pt.:  Wrocław miasto nad Odrą

  • technika prac plastycznych dowolna (farby, kredki, wyklejanki, kolaż itp.)
  • każda praca powinna być wyposażona w passe-partout (czyli nakleić prace na większy karton, aby powstała ramka), opisana wg wzoru: imię i nazwisko, numer przedszkola, grupa – przyklejona w prawym dolnym rogu pracy
  • prace prosimy składać  w grupach u nauczycielek

Termin składania prac do 22 marca 2019 r. 

Zapraszamy!

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy.