Zapraszamy do udziału w akcji Góra Grosza.

W holu naszego przedszkola znajduje się skarbonka, do której każdy może wrzucić grosika.
Celem, na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.

Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Przedszkolaki  nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady:
Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.