„Dzień dobry,

od dnia 04.05.2020r. poradnia psychologiczno- pedagogiczna wznawia działalność diagnostyczną w formie bezpośredniej pracy w zakresie koniecznym do wydania dokumentów niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży odpowiedniego do ich potrzeb.

Pracownicy poradni będą nadal udzielać Państwu wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sposób zdalny.

Ze względu na obowiązujący stan epidemii w pierwszej kolejności zaproponujemy wizyty diagnostyczne wszystkim tym klientom, których wizyty zostały odwołane z powodu ograniczenia działalności poradni, a dotyczyły uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, odroczenia obowiązku szkolnego, opinii WWR oraz edukacji domowej.

W załączeniu przesyłam aktualny grafik otwarcia gabinetów przy ul. Starogajowej. (zał. poniżej)

Jednocześnie informuję, że konieczne jest telefoniczne lub mailowe umówienie każdej wizyty w poradni (na konkretną datę i godzinę).

Każda osoba wchodząca do poradni musi mieć na sobie maseczkę (zakrywającą usta i nos) oraz jednorazowe rękawiczki. Po wejściu – w przedsionku – zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk i wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej.

Pozdrawiamy serdecznie,
Anna Bartczak (pedagog)
Aleksandra Porębiak (psycholog)
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4
Gabinet ul. Starogajowa 66-68

tel. 71 798 68 30 wew. 143″