Fundacja PlasticsEurope Polska ruszyła tej jesieni z cyklem wystaw i wykładów pt. Od selektywnej zbiórki; Poprzez recykling do nowych wyrobów; Opakowanie – nie śmieć!; Tworzywa sztuczne – zbyt cenne by trafiały na wysypiska.

W tym tygodniu gościła na warsztatach ekologicznych w naszej placówce. Celem ich wystaw jest edukacja ekologiczna w zakresie zbiórki i recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych. Odpady plastikowe są zbyt cenne, by trafiały na wysypiska.

Odwiedzający wystawę oraz uczestnicy prelekcji – warsztatów dowiedzieli się, co zrobić, aby odpady z tworzyw sztucznych nie trafiały na śmieci, i aby były selektywnie zbierane, poddawane recyklingowi oraz służyły do produkcji nowych i przydatnych przedmiotów.

Od września do grudnia 2019 wystawa oraz edukatorzy będą odwiedzać także ekologiczne festyny oraz placówki oświatowe w całej Polsce.

Nasze przedszkole dzięki ich obecności otrzymało dodatkowo zestawy plakatów edukacyjnych, a dzieci otrzymały drobne upominki.

Inauguracja wystawy została połączona z warsztatami ekologicznymi, które przygotowali i przeprowadzili: edukatorka ekologiczna Kornelia Cypryjańska z Ekolandia.edu (https://www.facebook.com/ekolandiaedu/?ref=bookmarks  ) oraz podróżnik i ekolog – Dominik Dobrowolski (www.cycling-recycling.eu).

Fundacja pragnie podziękować dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 20 we Wrocławiu za zaproszenie do szkoły oraz Pani Urszuli Wojtal,  która jest odpowiedzialna za wystawę
w placówce, jak i również dzieciom i Pani Ani z grupy Tygrysków za aktywny udział w warsztatach edukacji recyklingowej.

Fundacja PlasticsEurope Polska zachęca również wszystkich do zapozania się z ciekawymi filmami: