„Przedszkole Małych Odkrywców”

                Informujemy, że nasze Przedszkole w okresie od 17.09.2018 r. do 17.02.2018 r. wzięło udział w konkursie „Przedszkole Małych Odkrywców” i zdobyło certyfikat pod takim samym tytułem. Dzieci wykonywały zadania przewidziane regulaminem konkursu w sposób następujący:

  • Zorganizowanie konkursu plastycznego – „Dziecko w świecie przyrody”, w formie dowolnej pracy plastycznej/technicznej.

Nasze przedszkolaki wykonały prace plastyczne w formacie A4 wykorzystując różne narzędzia plastyczne: farby, kredki, pędzle, plastelina, bibuła itp. Do nauczycieli wpłynęło wiele prac konkursowych, wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami.

  • Zorganizowanie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej.

Z zakresu zajęć z edukacji ekologicznej odbyły się warsztaty ekologiczne, które miały na celu zapoznać dzieci z zasadami prawidłowej segregacji śmieci, sposobami na ograniczanie ilości powstających odpadów komunalnych i ich wpływie na środowisko oraz zasadami recyklingu.

  • Prowadzenie cyklicznej gazetki ściennej „Przedszkole Małych Odkrywców”,

Gazetka ścienna mieszcząca się w holu przedszkola od września 2018 roku do lutego 2019 roku informowała naszą społeczność przedszkolną o ciekawostkach ekologicznych.

  • Zorganizowanie przez nauczyciela akcji sprzątania świata.

Przedszkolaki rozpoczęły akcję od rozmowy kierowanej przez nauczyciela na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji i wraz z nauczycielami zaopatrzone w worki na śmieci oraz jednorazowe rękawiczki wyruszyły w teren wokół budynku przedszkola.

  • Przeprowadzenie konkursu plastycznego zgodnego z ideą upcykling.

W listopadzie odbył się w naszym przedszkolu konkurs na przedmioty stworzone zgodnie z ideą upcyklingu, którego idealną propozycją jest rozwijanie u dzieci kreatywności, wyobraźni, twórczości. Dzieci wykonały z plastiku, papieru, folii, korków od butelek i różnego rodzaju pojemników przedstawione na fotografiach przedmioty i zabawki nowe przydatne do użytku.

  • Zorganizowanie rodzinnych zajęć przyrodniczych (zakres tematyki dowolny ).

W listopadzie zostały zorganizowane warsztaty dla rodziców w każdej z grup w przedszkolu, pt: „Jesienne zabawy”. Podczas warsztatów dzieci wspólnie z rodzicami podejmowały zadania opisane w kopertach.

Podsumowując program konkursu i jego organizację został on ciekawie przedstawiony, a opracowane materiały napisane przejrzyście i dostępnie. Celem konkursu było kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci oraz rozwijanie ich uzdolnień.