Dzień Teatru ustanowiono w czerwcu 1961 roku w Helsinkach. Obchody Światowych Dni Teatru mają na celu promocje instytucji, jaką jest teatr oraz uświadomienie opinii publicznej wagi sztuki artystycznej w codziennym życiu, a także w celu wzmocnienia przyjaźni i więzi międzyludzkich. Aktorzy, widownia, scena, kurtyna… Już najmłodsze dzieci wiedzą, że te określenia to atrybuty teatru.

Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym jego rozwój, uaktywnia fantazję, zainteresowania. Współczesne założenia metodyki nauczania dzieci w przedszkolu zalecają stosowanie technik teatralnych. Teatr to przede wszystkim wspomaganie kompetencji m. in.  językowych i muzycznych dzieci.

W związku z tym, że 27 marca jest Międzynarodowym Dniem Teatru właśnie w marcu oraz 5 kwietnia zaprezentujemy w naszym przedszkolu montaż słowno – muzyczny w wykonaniu grupy Mróweczek dla całej społeczności przedszkola.

Widownia również zostanie zachęcona do udziału w zabawach muzyczno  – ruchowych.

Warto jest organizować tego typu przedsięwzięcia, gdyż dzięki występom publicznym dzieci przełamują barierę lęku i wstydu. Wartością edukacyjną teatru jest także nauka pracy w zespole  a poza tym przez moment mogą być nie tylko widownią, ale także aktorami.