„Razem na Święta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki, w której zachęcamy dzieci do niesienia pomocy innym. Chcemy, aby działania realizowane często w ramach szkolnych klubów i kół wolontariatu zostały wzmocnione w okresie przedświątecznym, kiedy szczególnie wiele osób czeka na pomoc i wsparcie. Zależy nam jednocześnie na budowaniu wspólnot i umacnianiu więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.

W IV edycji nasze przedszkole przyłączyło się do akcji przygotowując kartki dla kombatantów i Rodaków na Kresach.

#RazemNaŚwięta