Szanowni Rodzice!

Przypominamy Państwu, że rodzice (prawni opiekunowie) dzieci już uczęszczających do placówki (rocznik 2018, 2017, 2016) są zobowiązani złożyć deklarację potwierdzenia woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w naszym Przedszkolu, w terminie do 15.02.2021r. (wtorek – dzień zebrań z rodzicami) aby dziecko kontynuowało edukację w roku 2022/2023.

W przypadku niezłożenia deklaracji w wyżej wymienionym terminie, dziecko zostaje wykreślone z listy wychowanków przedszkola i aby uczęszczać do niego w przyszłym roku szkolnym, musi ponownie wziąć udział w rekrutacji.

Deklaracje są do odebrania w holu przedszkola.